*** Aktuelle Bedienerschulungen bei uns im Hause: 06.09.17 * 08.09.17 * 13.09.17 * 15.09.2017 ***

Bilder Modell Hubhöhe Traglast Lastschwerpunkt Mastart
SP-ST 18/48D SP-ST 18/48D SP-ST 048 -HanseLifter --D infoTechnische Daten pdfsp-st-18_48d_fer(…).pdf 4.80 m 1800 kg 0.00 m Standard 
SP-ST 35/60D SP-ST 35/60D SP-ST 060 -HanseLifter --D infoTechnische Daten pdfsp-st-35_60d_fer(…).pdf 6.00 m 3000 kg 0.00 m Standard 
SP-ST 18/48E SP-ST 18/48E SP-ST 048 -HanseLifter --E infoTechnische Daten pdfsp-st-18_48e_fer(…).pdf 4.80 m 1800 kg 0.00 m Standard 
SP-ST 30/60E SP-ST 30/60E SP-ST 060 -HanseLifter --E infoTechnische Daten pdfsp-st-30_60e_fer(…).pdf 6.00 m 3000 kg 0.00 m Standard